Domov » Archív výberových konaní

Archív výberových konaní

Poskytovateľ: Mesto Zvolen, KC Romano Jilo
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník
Dátum: 21.12.2021

Poskytovateľ: Mesto Čierna nad Tisou
Pracovná pozícia: Pracovník KC – zástup počas MD/RD
Dátum: 9.12.2021

Poskytovateľ: OZ Familiaris – Svit
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 8.12.2021

Poskytovateľ: Človek v ohrození n. o. – KC Plavecký Štvrtok
Pracovná pozícia: Odborný pracovník KC, Komunitný pracovník KC
Dátum: 26.11.2021

Poskytovateľ: KC Sedliacka Dubová
Pracovná pozícia: Odborný garant KC
Dátum: 26.11.2021

Poskytovateľ: Klub rómskych aktivistov na SR – Hnúšťa
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 29.11.2021

Poskytovateľ: Mesto Zvolen, KC Romano Jilo
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 19.11.2021

Poskytovateľ: Organizácia sociálnej starostlivosti Šaľa
Pracovná pozícia: Odborný pracovník NDC
Dátum: 12.11.2021

Poskytovateľ: OZ Klub rómskych aktivistov na SR – Hnúšťa
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 4.11.2021

Poskytovateľ: Mesto Zvolen
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 26.10.2021

Poskytovateľ: Inštitút pre sociálny rozvoj a ďalšie vzdelávanie – KC Sedliacka Dubová
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 25.10.2021

Poskytovateľ: Človek v ohrození, n. o. – Kojatice
Pracovná pozícia: Pracovník KC
Dátum: 19.10.2021

Poskytovateľ: Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar – KC Ružomberok
Pracovná pozícia: Pracovník KC
Dátum: 18.10.2021

Poskytovateľ: Obec Baďan
Pracovná pozícia: Odborný pracovník KC
Dátum: 13.10.2021

Poskytovateľ: KC Sedliacka Dubová
Pracovná pozícia: Odborný garant KC
Dátum: dlhodobo otvorené

Poskytovateľ: Mesto Veľký Meder
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 24.9.2021

Poskytovateľ: Človek v ohrození n.o. – KC Kojatice
Pracovná pozícia: Odborný pracovník KC
Dátum: 20.9.2021

Poskytovateľ: NSSDR JEKH DROM Važec
Pracovná pozícia: Odborný pracovník NSSDR
Dátum: 23.9.2021

Poskytovateľ: Obec Mýtne Ludany
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 20.9.2021

Poskytovateľ: Obec Prakovce
Pracovná pozícia: Pracovník KC
Dátum: 16.9.2021

Poskytovateľ: OZ Spokojnosť – Prievidza
Pracovná pozícia: Odborný pracovník KC
Dátum: 13.9.2021

Poskytovateľ: Obec Čičarovce
Pracovná pozícia: Odborný garant KC – zastupovanie počas MD
Dátum: dlhodobo otvorené

Poskytovateľ: Mesto Jelšava
Pracovná pozícia: Pracovník KC
Dátum: 16.9.2021

Poskytovateľ: Mesto Veľký Meder
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 7.9.2021

Poskytovateľ: Organizácia sociálnej starostlivosti – Šaľa
Pracovná pozícia: Odborný pracovník NDC
Dátum: 7.9.2021

Poskytovateľ: Mesto Prešov
Pracovná pozícia: Pracovník KC
Dátum: 25.8.2021

Poskytovateľ: KC Sedliacka Dubová
Pracovná pozícia: Odborný garant KC
Dátum: 25.8.2021

Poskytovateľ: Mesto Zvolen, KC Romano Jilo
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 8.9.2021

Poskytovateľ: OZ Európa – Vranov nad Topľou
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 27.8.2021

Poskytovateľ: Roma Institute, n.o. – KC Prešov
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 23.8.2021

Poskytovateľ: Obec Mýtne Ludany
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 23.8.2021

Poskytovateľ: Obec Olejníkov
Pracovná pozícia: Pracovník KC
Dátum: 23.8.2021

Poskytovateľ: Obec Čičarovce
Pracovná pozícia: Odborný garant KC – zástup počas MD
Dátum: 19.8.2021

Poskytovateľ: OZ Klub Rómskych aktivistov na SR, KC Hnúšťa
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC, Pracovník KC
Dátum: 20.8.2021

Poskytovateľ: Mesto Veľký Meder
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 17.8.2021

Poskytovateľ: Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, Ružomberok
Pracovná pozícia: Odborný pracovník KC
Dátum: 12.8.2021

Poskytovateľ: Obec Cerovo
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 16.8.2021

Poskytovateľ: Mesto Hanušovce nad Topľou
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 16.8.2021

Poskytovateľ: OZ TENENET – KC Jánovce
Pracovná pozícia: Odborný pracovník KC
Dátum: 9.8.2021

Poskytovateľ: OZ TENENET – KC Senec
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 9.8.2021

Poskytovateľ: Obec Iňačovce
Pracovná pozícia: Odborný pracovník KC
Dátum: 2.8.2021

Poskytovateľ: Mesto Veľký Meder
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 29.7.2021

Poskytovateľ: Mesto Poltár
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 26.7. 2021

Poskytovateľ: Vaša charita, n.o.
Pracovná pozícia: Pracovník NDC
Dátum: 20.7. 2021

Poskytovateľ: Mesto Myjava
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 23.7. 2021

Poskytovateľ: OZ Familiaris – Svit
Pracovná pozícia: Odborný pracovník KC
Dátum: 19.7. 2021

Poskytovateľ: Obec Prakovce
Pracovná pozícia: Pracovník KC
Dátum: 02.8. 2021

Poskytovateľ: OZ Šanca pre Dražice – Dražice
Pracovná pozícia: Odborný pracovník KC
Dátum: 20.7. 2021

Poskytovateľ: Človek v ohrození, n. o. – Plavecký Štvrtok
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 19.7. 2021

Poskytovateľ: Obec Spišský Hrhov
Pracovná pozícia: Pracovník KC
Dátum: 13.7. 2021

Poskytovateľ: Obec Stará Kremnička
Pracovná pozícia: Pracovník KC
Dátum: 19.7. 2021

Poskytovateľ: Spokojnosť – centrum sociálnych služieb, n. o. – Prievidza
Pracovná pozícia: Odborný garant KC
Dátum: 21.7. 2021

Poskytovateľ: Misericordia n. o. , NSSDR Brezno
Pracovná pozícia: Odborný garant KC, Odborný pracovník KC, Pracovník KC
Dátum: 16.7. 2021

Poskytovateľ: Obec Baďan
Pracovná pozícia: Odborný garant KC, Odborný pracovník KC, Pracovník KC a Komunitný pracovník KC.
Dátum: 19.7. 2021

Poskytovateľ: Obec Čičarovce
Pracovná pozícia: Odborný garant KC a Pracovník KC
Dátum: 15.7. 2021

Poskytovateľ: KC YMCA Nesvady
Pracovná pozícia: Pracovník KC
Dátum: 13.7. 2021

Poskytovateľ: KC Mesto Jelšava
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 14.7. 2021

Poskytovateľ: KC Mesto Lučenec
Pracovná pozícia: Pracovník KC
Dátum: 9.7. 2021

Poskytovateľ: Človek v ohrození – KC Sveržov
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 6.7. 2021

Poskytovateľ: Obec Olejníkov
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 9.7. 2021

Poskytovateľ: Mesto Spišské Podhradie
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 8.7. 2021

Poskytovateľ: Obec Veľké Dravce
Pracovná pozícia: Pracovník KC
Dátum: 30.6. 2021

Poskytovateľ: JEKH DOM Važec
Pracovná pozícia: Odborný pracovník NSSDR
Dátum:

Poskytovateľ: Obec Muráň
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC, Pracovník KC.
Dátum: 25.6.2021

Poskytovateľ: Obec Cerovo
Pracovná pozícia: Pracovník KC
Dátum: 2.7.2021

Poskytovateľ: Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, Ružomberok
Pracovná pozícia: Odborný pracovník KC – zastupovanie počas materskej dovolenky,  Pracovník KC
Dátum: 18.6.2021

Poskytovateľ: Človek v ohrození, n. o. – Plavecký Štvrtok
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 18.6.2021

Poskytovateľ: Človek v ohrození, n. o. – Sveržov
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 17.6.2021

Poskytovateľ: Roma Institute – Prešov
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 17.6.2021

Poskytovateľ: Obec Boťany
Pracovná pozícia: Pracovník KC a Komunitný pracovník KC
Dátum: 16.6.2021

Poskytovateľ: Človek v ohrození, n. o. – Kojatice
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 17.6.2021

Poskytovateľ: Obec Blatné Remety
Pracovná pozícia: Odborný garant KC a Komunitný pracovník KC
Dátum: 21.6.2021

Poskytovateľ: OZ Európa – Vranov nad Topľou
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 24.6.2021

Poskytovateľ: Obec Iňačovce
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 17.6.2021

Poskytovateľ: Obec Úbrež
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 21.6.2021

Poskytovateľ: Klub rómskych aktivistov na SR, Hnúšťa
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 23.6.2021

Poskytovateľ: Mesto Partizánske
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 17.6.2021

Poskytovateľ: Mesto Veľký Šariš
Pracovná pozícia: Pracovník KC
Dátum: 18.6.2021

Poskytovateľ: Obec Šamudovce
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 17.6.2021

Poskytovateľ: Obec Pohorelá
Pracovná pozícia: Pracovník KC
Dátum: 23.6.2021

Poskytovateľ: Mesto Vranov nad Topľou
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 22.6.2021

Poskytovateľ: Mesto Veľký Meder
Pracovná pozícia: Odborný garant KC; Odborný pracovník KC
Dátum: 17.6.2021

Poskytovateľ: Mesto Dobšiná
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 17.6.2021

Poskytovateľ: Obec Stará Kremnička
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 24.6.2021

Poskytovateľ: Mesto Fiľakovo
Pracovná pozícia: Odborný pracovník KC
Dátum: 15.6.2021

Poskytovateľ: Obec Mýtne Ludany
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 23.6.2021

Poskytovateľ: VK Človek v ohrození – KC Plavecký Štvrtok
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 7.6.2021

Poskytovateľ: Mesto Poltár
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 8.6.2021

Poskytovateľ: Mesto Jelšava
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC, Odborný pracovník KC (zástup počas materskej dovolenky)
Dátum: 17.6.2021

Poskytovateľ: Obec Málinec
Pracovná pozícia: Odborný pracovník KC, pracovník KC
Dátum: 9.6.2021

Poskytovateľ: Obec Mučín
Pracovná pozícia: pracovník KC
Dátum: 10.6.2021

Poskytovateľ: OSS Šaľa
Pracovná pozícia: pracovník NDC
Dátum: 3.6.2021

Poskytovateľ: Obec Pukanec
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 10.6.2021

Poskytovateľ: KC Šanca pre Dražice, Dražice
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 17.6.2021

Poskytovateľ: KC Vrbovce, Vrbovce – Veľké Teriakovce
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 17.6.2021

Poskytovateľ: KC Edukos, Dolný Kubín
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 3.6.2021

Poskytovateľ: Obec Muráň
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 4.6.2021

Poskytovateľ: Mesto Banská Štiavnica
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 9.6.2021

Poskytovateľ: Mesto Čierna nad Tisou
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 10.6.2021

Poskytovateľ: Mesto Rožňava
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 3.6.2021

Poskytovateľ: KC Partizánske
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 28.5.2021

Poskytovateľ: KC V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže, Trstená
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 1.6.2021

Poskytovateľ: KC V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže, Námestovo
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 1.6.2021

Poskytovateľ: KC Sedliacka Dubová
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC, Odborný garant KC
Dátum: 31.5.2021

Poskytovateľ: KC Vyšný Kubín
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 31.5.2021

Poskytovateľ: KC Klub rómskych aktivistov na SR, Hnúšťa
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: x.6.2021

Poskytovateľ: Obec Rankovce
Pracovná pozícia: Odborný garant KC a Komunitný pracovník KC
Dátum: 3.6.2021

Poskytovateľ: Obec Čirč
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 28.5.2021

Poskytovateľ: Dom Nepoškvrneného Srdca Panny Márie – Lomnička
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 3.6.2021

Poskytovateľ: Obec Blatné Remety
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 28.5.2021

Poskytovateľ: Arcidiecézna charita Košice – KC Stropkov
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 25.5.2021

Poskytovateľ: KC Prenčov
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 3.6.2021

Poskytovateľ: KC Slavec
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 25.5.2021

Poskytovateľ: IN Network, Cinobaňa
Pracovná pozícia: pracovník KC
Dátum: 25.5.2021

Poskytovateľ: Stará Kremnička
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 31.5.2021

Poskytovateľ: KC Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, Ružomberok
Pracovná pozícia: Odborný pracovník KC
Dátum: 25.5.2021

Poskytovateľ: KC Zoe, Nižná
Pracovná pozícia: Pracovník KC
Dátum: 25.5.2021

Poskytovateľ: Obec Pribeta
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 1.6.2021

Poskytovateľ: Obec Benkovce
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 3.6.2021

Poskytovateľ: KC Spokojnosť, Prievidza
Pracovná pozícia: Pracovník KC
Dátum: 8.6.2021

Poskytovateľ: KC Mesto Lučenec
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 25.5.2021

Poskytovateľ: KC Khamoro, Myjava
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 31.5.2021

Poskytovateľ: KC Dobšiná
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 25.5.2021

Poskytovateľ: Mesto Prešov
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 26.5.2021

Poskytovateľ: Obec Ulič
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 20.5.2021

Poskytovateľ: Obec Kendice
Pracovná pozícia: Pracovník KC
Dátum: 28.5.2021

Poskytovateľ: OZ Familiaris – Svit
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 31.5.2021

Poskytovateľ: OZ Tobiáš – Prešov
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 18.5.2021

Poskytovateľ: Obec Veľké Dravce
Pracovná pozícia: Odborný garant KC
Dátum: 18.5.2021

Poskytovateľ: Obec Ľubotín
Pracovná pozícia: Pracovník KC
Dátum: 17.5.2021

Poskytovateľ: Obec Tekovské Lužany
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 25.5.2021

Poskytovateľ: Mesto Žiar nad Hronom
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 18.5.2021

Poskytovateľ: OZ Láčo Drom (Kokava nad Rimavicou)
Pracovná pozícia: Pracovník KC
Dátum: 14.5.2021

Poskytovateľ: KC Veľký Krtíš
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 17.5.2021

Poskytovateľ: Obec Litava
Pracovná pozícia: Odborný pracovník KC a pracovník KC
Dátum: 17.5.2021

Poskytovateľ: Mesto Zvolen
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 17.5.2021

Poskytovateľ: Mesto Veľký Meder
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 17.5.2021

Poskytovateľ: obec Šamudovce
Pracovná pozícia: Odborný pracovník KC a Komunitný pracovník KC
Dátum: 25.5.2021

Poskytovateľ: mesto Hanušovce nad Topľou
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 25.5.2021

Poskytovateľ: obec Iňačovce
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 17.5.2021

Poskytovateľ: Diecézna charita Rožňava
Pracovná pozícia: Odborný garant NDC
Dátum: 14.5.2021

Poskytovateľ: OZ Familiaris – Svit
Pracovná pozícia: Odborný pracovník KC
Dátum: 30.4.2021

Poskytovateľ: OZ TENENET – KC Jánovce
Pracovná pozícia: Odborný garant KC
Dátum: 30.4.2021

Poskytovateľ: Domov sv. Jána z Boha
Pracovná pozícia: pracovník KC
Dátum: 26.4.2021

Poskytovateľ: Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, Ružomberok
Pracovná pozícia: Odborný pracovník KC – zastupovanie počas materskej dovolenky
Dátum: 15.4. 2021

Poskytovateľ: Mesto Žiar nad Hronom
Pracovné pozície: Odborný garant KC, Odborný pracovník KC 
Dátum: 20.4. 2021

Poskytovateľ: KC Khamoro, Myjava
Pracovná pozícia: odborný garant KC
Dátum: 19.4. 2021

Poskytovateľ: Organizácia sociálnej starostlivosti Šaľa
Pracovná pozícia: pracovník NDC
Dátum: 30.3. 2021

Poskytovateľ: OZ Familiaris – Svit
Pracovná pozícia: Odborný garant KC (zastupovanie počas dočasnej PN a počas MD)
Dátum: 26.3. 2021

Poskytovateľ: KC Sedliacka Dubová
Pracovná pozícia: Odborný pracovník KC (zástup počas dlhodobej PN)
Dátum: 25.3. 2021

Poskytovateľ: Diecézna charita Rožňava
Pracovná pozícia: Odborný garant NDC
Dátum: 24.3. 2021

Poskytovateľ: Vaša charita, n.o. Lučenec (formát PDF, 723 kB)
Pracovná pozícia: Odborný pracovník NDC
Dátum: 19.3. 2021

Poskytovateľ: KC Obec Veľké Dravce (formát PDF, 737 kB)
Pracovná pozícia: Pracovník KC
Dátum: 2.3. 2021

Poskytovateľ: Vaša charita, n.o. Lučenec (formát PDF, 298 kB)
Pracovná pozícia: Odborný pracovník NDC
Dátum: 23.2. 2021

Poskytovateľ: KC Sedliacka Dubová (formát PDF, 758 kB)
Pracovná pozícia: Odborný garant KC
Dátum: 22.2. 2021

Poskytovateľ: KC Málinec (formát PDF, 151 kB)
Pracovná pozícia: Odborný pracovník KC
Dátum: 18.2. 2021

Poskytovateľ: obec Málinec(formát PDF, 624 kB)
Pracovné pozície: odborný pracovník KC
Dátum: 18.02.2021

Poskytovateľ: obec Spišský Hrhov (formát PDF, 4 MB)
Pracovné pozície: odborný garant – zastupovanie počas MD, odborný pracovník KC
Dátum: 18.02.2021

Poskytovateľ: obec Čirč(formát PDF, 658 kB)
Pracovné pozície: odborný garant, odborný pracovník a pracovník KC
Dátum: 12.02.2021

Poskytovateľ: mesto Hanušovce nad Topľou (formát PDF, 686 kB)
Pracovné pozície:  pracovník KC
Dátum: 18.02.2021

Poskytovateľ: obec Pukanec (formát PDF, 647 kB)
Pracovné pozície: Odborný garant KC, odborný pracovník KC
Dátum: 12.01.2021

Poskytovateľ: Trnavská arcidiecézna charita – NSSDR Centrum pomoci človeku Piešťany (formát PDF, 627 kB)
Pracovné pozície: pracovník OPKC
Dátum: 13.01.2021

Poskytovateľ: KC Mýtne Ludany (formát PDF, 1,38 MB)
Pracovné pozície: pracovník KC
Dátum: dlhodobo otvorené


Poskytovateľ: Obec Prenčov (formát PDF, 705 kB)
Pracovná pozícia: pracovník KC
Dátum: 16.12.2020

Poskytovateľ: Človek v ohrození – KC Plavecký Štvrtok (formát PDF, 689 kB)
Pracovná pozícia: pracovník KC
Dátum: 16.12.2020

Poskytovateľ: KC Muráň(formát PDF, 616 kB)
Pracovná pozícia: pracovník KC
Dátum: 17. 12. 2020

Poskytovateľ: Dom Nepoškvrneného Srdca Panny Márie(formát PDF, 582 kB)
Pracovná pozícia: odborný pracovník KC
Dátum: 11. 12. 2020

Poskytovateľ: KC Inštitút pre sociálny rozvoj a ďalšie vzdelávanie – Sedliacka Dubová (formát PDF, 711 kB)
Pracovná pozícia: odborný garant KC
Dátum: 09.12.2020

Poskytovateľ: obec Prenčov (formát PDF, 711 kB)
Pracovná pozícia: odborný garant KC
Dátum: 25. 11. 2020

Poskytovateľ: Hnúšťa, OZ Klub rómskych aktivistov (formát PDF, 704 kB)
Pracovná pozícia: pracovník KC
Dátum: 25. 11. 2020

Poskytovateľ: mesto Veľký Šariš (formát PDF, 704 kB)
Pracovná pozícia: odborný garant KC
Dátum: 23. 11. 2020

Poskytovateľ: Šanca pre Dražice OZ, KC Vrbovce (formát PDF, 635 kB)
Pracovná pozícia: Odborný garant KC
Dátum: 12.11. 2020

Poskytovateľ: mesto Dobšiná (formát PDF, 622 kB)
Pracovná pozícia: odborný pracovník KC – zastupovanie počas MD
Dátum: 16. 11. 2020

Poskytovateľ: Inštitút pre sociálny rozvoj a ďalšie vzdelávanie – Sedliacka Dubová (formát PDF, 632 kB)
Pracovná pozícia: odborný garant KC
Dátum: 11. 11. 2020

Poskytovateľ: YMCA Nesvady – KC Nesvady (formát PDF, 671 kB)
Pracovná pozícia: OP KC
Dátum: 12.11.2020

Poskytovateľ: OZ Šanca pre Dražice – KC Vrbovce (Veľké Teriakovce) (formát PDF, 713 kB)
Pracovná pozícia: odborný garant KC
Dátum: dlhodobo otvorené

Poskytovateľ: Obec Litava (formát PDF, 620 kB)
Pracovná pozícia: odborný pracovník KC
Dátum: dlhodobo otvorené

Poskytovateľ: mesto Veľký Šariš– zrušené (formát PDF,613  kB)
Pracovná pozícia: odborný garant KC
Dátum: 05. 11. 2020

Poskytovateľ: Tenenet o.z.- KC Senec (formát PDF, 654 kB)
Pracovná pozícia: odborný pracovník KC
Dátum: 4.11.2020

Poskytovateľ: Klub rómskych aktivistov na SR – Hnúšťa (formát PDF, 628 kB)
Pracovná pozícia: pracovník KC
Dátum: 05. 11. 2020

Poskytovateľ : Inštitút pre sociálny rozvoj a ďalšie vzdelávanie – KC Sedliacka Dubová (formát PDF, 623 kB)
Pracovná pozícia: odborný garant KC
Dátum: 26. 10. 2020

Poskytovateľ: Vaša charita, n.o., – NDC Lučenec (formát PDF, 654 kB)
Pracovné pozície: odborný garant NDC
Dátum: 28. 10. 2020

Poskytovateľ: Človek v ohrození, n. o. (KC Plavecký Štvrtok) (formát PDF, 622 kB)
Pracovná pozícia: Pracovník KC
Dátum: 23.10.2020

Poskytovateľ: Šanca pre Dražice – Vrbovce (formát PDF, 636 kB)
Pracovná pozícia: odborný garant KC
Dátum: 26. 10. 2020

Poskytovateľ: ZOEE – Nižná (formát PDF, 392 kB)
Pracovné pozície: 1 x odborný garant KC
Dátum: dlhodobo otvorené

Poskytovateľ: mesto Čierna nad Tisou (formát PDF, 622 kB)
Pracovná pozícia: odborný pracovník KC
Dátum: 16. 10. 2020

Poskytovateľ: Obec Rankovce (formát PDF, 641 kB)
Pracovné pozície: odborný garant KC, odborný pracovník KC
Dátum: 28. 09. 2020

Poskytovateľ: ZOEE, Nižná (formát PDF, 392 kB)
Pracovné pozície: odborný garant KC
Dátum: 24.9. 2020

Poskytovateľ: Človek v ohrození, n. o. (KC Plavecký Štvrtok) (formát PDF, 697 kB)
Pracovná pozícia: Odborný pracovník KC
Dátum: 21.09.2020

Poskytovateľ: Mesto Fiľakovo  (formát PDF, 618 kB)
Pracovná pozícia: pracovník KC
Dátum: 22.9. 2020

Poskytovateľ: Mesto Poltár (formát PDF, 619 kB)
Pracovná pozícia: pracovník KC
Dátum: 25. 08. 2020

Poskytovateľ: ZOEE, Nižná (formát PDF, 386kB)
Pracovné pozície: odborný garant KC
Dátum: 24.8. 2020

Poskytovateľ: Organizácia sociálnej starostlivosti Šaľa (formát PDF, kB)
Pracovná pozícia: odborný garant NDC, odborný pracovník NDC
Dátum: 20. 08. 2020

Poskytovateľ: Obec Mýtne Ludany (formát PDF, 634 kB)
Pracovná pozícia: odborný pracovník KC
Dátum: 17. 08. 2020

Poskytovateľ: OZ KreDO (Ľubotice) (formát PDF, 707 kB)
Pracovná pozícia: odborný garant NSSDR
Dátum: 14. 08. 2020

Poskytovateľ: Mesto Fiľakovo (formát PDF, 624 kB)
Pracovná pozícia: odborný pracovník KC
Dátum: 13. 08. 2020

Poskytovateľ: Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o. (formát PDF, 371 kB)
Pracovná pozícia: pracovník NDC
Dátum: 19. 08. 2020

Poskytovateľ: Mesto Jelšava (formát PDF, 570 kB)
Pracovná pozícia: odborný garant KC
Dátum: 11. 08. 2020

Poskytovateľ: KC Pukanec (formát PDF, 625 kB)
Pracovné pozície: 1 x odborný garant KC
Dátum: dlhodobo otvorené

Poskytovateľ: Dom Nepoškvrneného Srdca Panny Márie – Lomnička (formát PDF, 582 kB)
Pracovná pozícia: odborný garant KC
Dátum: 06. 08. 2020

Poskytovateľ: Obec Rankovce (formát PDF, 618 kB)
Pracovná pozícia: odborný pracovník KC
Dátum: 27. 07. 2020

Poskytovateľ: V.I.A.C.-Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže – Námestovo (formát PDF, 640 kB)
Pracovné pozície: odborný garant KC, pracovník KC
Dátum: 23. 07. 2020

Poskytovateľ: mesto Veľký Šariš (formát PDF, 630 kB)
Pracovná pozícia: odborný garant KC
Dátum: 21. 07. 2020

Poskytovateľ: Obec Čierna nad Tisou (formát PDF, 624 kB)
Pracovná pozícia: odborný pracovník KC
Dátum: 16.7. 2020

Poskytovateľ: Obec Prenčov (formát PDF, 656 kB)
Pracovná pozícia: odborný pracovník KC
Dátum: 13.7. 2020

Poskytovateľ: ZOEE, Nižná (formát PDF, 620 kB)
Pracovné pozície: 1 x odborný garant KC, 1 x odborný pracovník KC, 1 x pracovník KC
Dátum: 17.7. 2020

Poskytovateľ: Mesto Hanušovce nad Topľou (formát PDF, 620kB)
Pracovná pozícia: odborný garant KC
Dátum: 10. 07. 2020

Poskytovateľ: Mesto Myjava (formát PDF, 626 kB)
Pracovná pozícia: odborný pracovník KC
Dátum: 7.7. 2020

Poskytovateľ: SPDDDD Úsmev ako dar (formát PDF, 620 kB)
Pracovná pozícia: odborný pracovník KC
Dátum: 6.7. 2020

Poskytovateľ: Mesto Jelšava (formát PDF, 727 kB)
Pracovné pozície: 1 x odborný garant KC, 1 x odborný pracovník KC, 1 x pracovník
KCDátum: 30.6. 2020

Poskytovateľ: Človek v ohrození, n. o. (KC Plavecký Štvrtok) (formát PDF, 631 kB)
Pracovná pozícia: Odborný garant KC
Dátum: 29 06. 2020

Poskytovateľ: V.I.A.C Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže, Trstená (formát PDF, 658 kB)
Pracovné pozície: 1 x odborný garant KC, 1 x odborný pracovník KC, 1 x pracovník KC
Dátum: 2.7. 2020

Poskytovateľ: Vaša charita, n.o., Lovinobaňa (formát PDF, 631 kB)
Pracovné pozície: odborný garant, odborný pracovník a pracovník KC
Dátum: 18. 06. 2020

Poskytovateľ: Obec Úbrež (formát PDF, 658 kB)
Pracovná pozícia: odborný pracovník KC
Dátum: 19. 06. 2020

Poskytovateľ: Obec Blatné Remety (formát PDF, 620 kB)
Pracovná pozícia: Odborný garant KC
Dátum: 24. 06. 2020

Poskytovateľ: Obec Mýtne Ludany (formát PDF, 649 kB)
Pracovné pozície: odborný pracovník KC a pracovník KC
Dátum: 17. 06. 2020

Poskytovateľ: Obec Olejníkov (formát PDF, 727 kB)
Pracovné pozície: odborný garant, odborný pracovník a pracovník KC
Dátum: 16. 06. 2020

Poskytovateľ: Mesto Fiľakovo (formát PDF, 634 kB)
Pracovná pozícia: odborný garant KC
Dátum: 16.6.2020

Poskytovateľ: Domov sv. Jána z Boha, n.o. (formát PDF, 715 kB)
Pracovná pozícia: odborný pracovník NDC
Dátum: 15. 06. 2020

Poskytovateľ: Mesto Myjava (formát PDF, 630 kB)
Pracovná pozícia: odborný garant KC
Dátum: 18.6.2020

Poskytovateľ: Obec Tekovské Lužany (formát PDF, 625 kB)
Pracovná pozícia: Odborný pracovník KC
Dátum: 03. 06. 2020

Poskytovateľ: Obec Málinec (formát PDF, 674kB)
Pracovná pozícia: odborný garant KC
Dátum: 17.6.2020

Poskytovateľ: TENENET – Jánovce (formát PDF, 628 kB)
Pracovná pozícia: pracovník KC
Dátum: 25. 05. 2020

Poskytovateľ: mesto Prešov(formát PDF, 613 kB)
Pracovné pozície: 1 x odborný pracovník KC, 1 x pracovník KC
Dátum: 21.5. 2020

Poskytovateľ: Obec Rankovce (formát PDF, 628 kB)
Pracovná pozícia: Odborný pracovník KC
Dátum: 21. 05. 2020

Poskytovateľ: Pukanec (formát PDF, 621 kB)
Pracovná pozícia: odborný garant KC – zástup počas PN
Dátum: 25.5.2020

Poskytovateľ: Pukanec (formát PDF, 663 kB)
Pracovná pozícia: pracovník KC
Dátum: 25.5.2020

Poskytovateľ: Litava  (formát PDF, 687 kB)
Pracovná pozícia: odborný pracovník KC
Dátum: 9.6.2020

Poskytovateľ: Obec Úbrež (formát PDF, 645 kB)
Pracovná pozícia: Odborný garant KC
Dátum: 20. 05. 2020

Poskytovateľ: Cerovo (formát PDF, 614 kB)
Pracovná pozícia: 1 x Odborný pracovník KC
Dátum: 26.5.2020

Poskytovateľ: Mesto Zvolen (formát PDF, 620 kB)
Pracovná pozícia: 1 x Odborný pracovník KC
Dátum: 12. 05. 2020

Poskytovateľ: Obec Pukanec (formát PDF, kB)
Pracovná pozícia: 1 x pracovník KC
Dátum: 25. 03. 2020

Poskytovateľ: Mesto Zvolen (formát PDF, 625 kB)
Pracovná pozícia: 1 x odborný pracovník KC
Dátum: 01. 04. 2020

Poskytovateľ: OZ KreDO Ľubotice (formát PDF, 632kB)
Pracovná pozícia: 1 x odborný pracovník KC
Dátum: 18. 03. 2020

Poskytovateľ: Mesto Veľký Šariš (formát PDF, 629 kB)
Pracovná pozícia: 1 x odborný garant KC
Dátum: 19. 03. 2020

Poskytovateľ: Obec Litava (formát PDF, 623kB)
Pracovná pozícia: 1 x odborný pracovník KC
Dátum: 20. 03. 2020

Poskytovateľ: Obec Cerovo (formát PDF, 619 kB)
Pracovná pozícia: 1 x odborný pracovník KC
Dátum: 19. 03. 2020

Poskytovateľ: Obec Úbrež (formát PDF, 623 kB)
Pracovné pozície: 1 x odborný pracovník KC
Dátum: 12. 03. 2020

Poskytovateľ: Obec Blatné Remety (formát PDF, 630kB)
Pracovná pozícia: 1 x odborný garant KC
Dátum: 24. 03. 2020

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) odborného pracovníka v komunitnom centre mesta Čierna na Tisou (formát PDF, 622 kB)
Dátum konania: 19.03.2020
Národný projekt BOKKU

Poskytovateľ: Mesto Veľký Meder (formát PDF, 620kB)
Pracovná pozícia: 1 x odborný pracovník KC
Dátum: 11. 03. 2020

Poskytovateľ: Obec Prenčov (formát PDF, 612 kB)
Pracovná pozícia: 1 x odborný pracovník KC
Dátum: 16. 03. 2020

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) pracovníka v komunitnom centre obce Šamudovce (formát PDF, kB)
Dátum konania: 17.03.2020
Národný projekt BOKKU

Poskytovateľ: Arcidiecézna charita Košice – Stropkov (formát PDF, 620 kB)
Pracovné pozície: 1 x odborný pracovník KC
Dátum: 10. 03. 2020

Poskytovateľ: Obec Pribeta (formát PDF, 616kB)
Pracovné pozície: 1 x pracovník KC
Dátum: 10.03.2020

Poskytovateľ: Združenie mladých Rómov (formát PDF, 612 kB)
Pracovné pozície: 1 x pracovník KC
Dátum: 12.03.2020

Poskytovateľ: Obec Mučín (formát PDF, 2443 kB)
Pracovné pozície: 1 x odborný garant KC, 1 x odborný pracovník KC, 1 x pracovník KC
Dátum: 25. 03. 2020

Poskytovateľ: MZ YMCA Nesvady (formát PDF, 622  kB)
Pracovné pozície: 1 x odborný pracovník KC
Dátum: 09.03.2020

Poskytovateľ: Mesto Veľký Šariš (formát PDF, 649 kB)
Pracovné pozície: 1 x odborný garant KC, 1 x odborný pracovník KC, 1 x pracovník KC
Dátum: 20. 02. 2020

Poskytovateľ: Mesto Dobšiná (formát PDF, 642 kB)
Pracovná pozícia: 1 x odborný garant KC, 1 x odborný pracovník KC
Dátum: 20. 02. 2020

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) pracovníka v komunitnom centre obce Ľubotín (formát PDF, 621kB)
Dátum konania: 21.02.2020
Národný projekt BOKKU

Poskytovateľ: Obec Tekovské Lužany (formát PDF, 617 kB)
Pracovná pozícia: 1 x odborný pracovník KC
Dátum: 25. 02. 2020

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) pracovníka v komunitnom centre mesta Myjava. (formát PDF, 615 kB)
Dátum konania: 05.marca 2020
Národný projekt BOKKU

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) odborného pracovníka v komunitnom centre mesta Rožňava. (formát PDF, 617 kB)
Dátum konania: 24. februára 2020
Národný projekt BOKKU

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) pracovníka v Komunitnom centre v obci Slavec. (formát PDF, 715 kB)
Dátum konania: 19. februára 2020
Národný projekt BOKKU

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) odborného pracovníka v Komunitnom centre Familiaris vo Svite.  (formát PDF, 625 kB)
Dátum konania: 18. februára 2020
Národný projekt BOKKU

Poskytovateľ: Obec Cerovo (formát PDF, 666 kB)
Pracovná pozícia: 1 x odborný pracovník KC
Dátum: 27. 02. 2020

Poskytovateľ: Obec Prenčov (formát PDF, 685 kB)
Pracovná pozícia: 1 x odborný pracovník KC
Dátum: 25. 02. 2020

Poskytovateľ: Obec Litava (formát PDF, 652 kB)kB)
Pracovná pozícia: 1 x odborný pracovník KC
Dátum: 21. 02. 2020

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) odborného pracovníka v Komunitnom centre v obci Prakovce (formát PDF, 670 kB)kB)
Dátum konania: 18. februára 2020
Národný projekt BOKKU

Poskytovateľ: Mesto Žiar nad Hronom (formát PDF, 650 kB)
Pracovné pozície: 1 x odborný garant KC, 1 x odborný pracovník KC, 1 x pracovník KC
Dátum: 18. 02. 2020

Poskytovateľ: OZ Tobiáš – Prešov (formát PDF, 678 kB)
Pracovné pozície: 1 x odborný pracovník KC
Dátum: 13. 02. 2020

Výberové konanie na pozície 1 (jedného) pracovníka v Komunitnom centre obce Ulič (formát PDF, 613 kB)
Dátum konania: 17. februára 2020
Národný projekt BOKKU

Poskytovateľ: Mesto Lučenec (formát PDF, 642 kB)
Pracovná pozícia: 1 x pracovník KC
Dátum: 14. 02. 2020

Výberové konanie na pozície 1 (jedného) odborného garanta, 1 (jedného) odborného pracovníka a 1 (jedného) pracovníka v Komunitnom centre Šanca pre Dražice Vrbovce nad Rimavou (formát PDF, 650 kB)
Dátum konania: 11. februára 2020
Národný projekt BOKKU

Poskytovateľ: Rómsky Inštitút – Roma Institute – Prešov (formát PDF, 632 kB)
Pracovné pozície: 1 x odborný garant KC, 1 x odborný pracovník KC, 1 x pracovník KC
Dátum: 11. 02. 2020

Poskytovateľ: Obec Benkovce (formát PDF, 613 kB)
Pracovná pozícia: 1 x odborný pracovník KC
Dátum: 20. 02. 2020

Poskytovateľ: Komunitné Centrum Menšín, Veľký Krtíš (formát PDF, 613 kB)
Pracovné pozície: 1 x pracovník KC
Dátum: 13. 02. 2020

Poskytovateľ : Inštitút pre sociálny rozvoj a ďalšie vzdelávanie – Vyšný Kubín (formát PDF, 615kB)
Pracovná pozícia: 1 x odborný pracovník KC
Dátum: 06. 02. 2020

Poskytovateľ: Inštitút pre sociálny rozvoj a ďalšie vzdelávanie (formát PDF, 619 kB)
Pracovná pozícia: 1 x pracovník KC
dátum: 06. 02. 2020

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) pracovníka v Komunitnom centre mesta Partizánske (formát PDF, 616 kB)
Dátum konania: 12. februára 2020
Národný projekt BOKKU

Poskytovateľ: Obec Tekovské Lužany (formát PDF, 615 kB)
Pracovné pozície: 1 x odborný pracovník KC
Dátum: 30. 01. 2020

Poskytovateľ: Obec Úbrež (formát PDF, 613 kB)
Pracovné pozície: 1 x odborný garant KC, 1 x odborný pracovník KC, 1 x pracovník KC
Dátum: 07. 02. 2020

Poskytovateľ: Mesto Spišské Podhradie (formát PDF, k694 B)
Pracovné pozície: 1 x odborný pracovník KC
Dátum: 14. 02. 2020

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) odborného pracovníka v Komunitnom centre obce Čičarovce (formát PDF, 620 kB)
Dátum konania: 13. februára
Národný projekt BOKKU

Poskytovateľ: OZ TENENET Jánovce (formát PDF, 527 kB)
Pracovné pozície: 1 x odborný garant KC, 1 x odborný pracovník KC, 1 x pracovník KC
Dátum: 03. 02. 2020

Poskytovateľ: Jekh Drom – Važec (formát PDF, 621 kB)
Pracovné pozície: 1 x odborný pracovník NSSDR
Dátum: 07. 02. 2020

Poskytovateľ: mesto Banská Štiavnica (formát PDF, 652 kB)
Pracovné pozície: 1 x odborný garant KC, 1 x odborný pracovník KC, 1 x pracovník KC
Dátum: 11. 02. 2020

Poskytovateľ: OZ Klub rómskych aktivistov na SR (formát PDF, 62kB)
Pracovné pozície: pracovník KC
Dátum: 10. 02. 2020

Poskytovateľ: mesto Poltár (formát PDF, 629 kB)
Obsadzované pozície: 1 x odborný pracovník komunitného centra (OP KC); 1 x pracovník komunitného centra (P KC)
Dátum: 11. 02. 2020

Poskytovateľ: Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa (formát PDF, 621kB)
Obsadzovaná pozícia: 1 x pracovník nízkoprahového denného centra (P NDC)
Dátum konania VK: 07. 02. 2020

Výberové konanie na pozície v NSSDR Mesta Snina (formát PDF, 652kB)

1 (jedno) pracovné miesto odborného garanta NSSDR; 1 (jedno) pracovné miesto odborného pracovníka NSSDR; 1 (jedno) pracovné miesto pracovníka NSSDR;

Dátum konania: 13. januára 2020
Národný projekt BOKKU

Výberové konanie na pozície 1 (jedného) pracovníka komunitného centra v meste Myjava – Komunitné centrum Khamoro (formát PDF, 614 kB)
Dátum konania: 10.februára 2020
Národný projekt BOKKU

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) odborného garanta KC, 1 (jedného) odborného pracovníka KC, 1 (jedného) pracovníka KC v Komunitnom centre obce Bátovce (formát PDF, 651kB)
Dátum konania: 19. februára 2020
Národný projekt BOKKU

Výberové konanie na pozície 1 (jedného) odborného pracovníka a 1 (jedného) pracovníka komunitného centra v obci Stará Kremnička (formát PDF, 631kB)
Dátum konania: 6.februára 2020
Národný projekt BOKKU

Výberové konanie na pozície v Komunitnom centre Dražice (formát PDF, 649 kB)
1 (jedného) odborného garanta KC, 1 (jedného) odborného pracovníka KC, 1 (jedného) pracovníka KC
Dátum konania: 28.januára 2020
Národný projekt BOKKU

Výberové konanie na pozíciu 1 (jedného) odborného garanta v Komunitnom centre obce Málinec (formát PDF, 617 kB)
Dátum konania: 28.januára 2020
Národný projekt BOKKU