Domov » O projekte » Výberové konania

Výberové konania

Aktuálne výberové konania na obsadenie pozícií garant/odborný pracovník/pracovník/ KC/NDC/NSSDR, resp. komunitný pracovník KC v národnom projekte Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni. Výberové konania, realizované v rámci národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni je potrebné realizovať v súlade s prílohou č. 4 Príručky pre zapojené subjekty.

Poskytovateľ: Mesto Myjava
Pracovná pozícia: Odborný pracovník KC
Dátum: 20.06.2022

Poskytovateľ: Mesto Poltár
Pracovná pozícia: Odborný garant KC a Komunitný pracovník KC
Dátum: Dlhodobo otvorené

Poskytovateľ: OZ TENENET – KC Jánovce
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 02. 06. 2022

Poskytovateľ: OZ Klub rómskych aktivistov na SR – Hnúšťa
Pracovná pozícia: Odborný pracovník KC
Dátum: 07. 06. 2022

Poskytovateľ: Šanca pre Dražice O. Z. – KC Vrbovce nad Rimavou
Pracovná pozícia: Odborný pracovník KC
Dátum: 01. 06. 2022

Poskytovateľ: Mesto Dobšiná
Pracovná pozícia: Odborný garant KC a Odborný pracovník KC
Dátum: 01. 06. 2022

Poskytovateľ: Komunitné centrum Čierna nad Tisou
Pracovná pozícia: Odborný garant KC
Dátum: 19. 05. 2022

Poskytovateľ: Komunitné centrum Fiľakovo
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 23. 05. 2022

Poskytovateľ: NDC Vaša charita – Lučenec
Pracovná pozícia: Odborný garant NDC a Odborný pracovník NDC
Dátum: 24. 05. 2022

Poskytovateľ: Trnavská arcidiecézna charita – NSSDR Piešťany
Pracovná pozícia: Odborný garant NSSDR
Dátum: 23.5.2022

Poskytovateľ: Mesto Poltár
Pracovná pozícia: Odborný garant KC a Komunitný pracovník KC
Dátum: 16.5.2022

Poskytovateľ: OZ ZOEE
Pracovná pozícia: Odborný garant KC, Pracovník KC
Dátum: 13.5.2022

Poskytovateľ: Mesto Dobšiná
Pracovná pozícia: Odborný garant KC, Odborný pracovník KC a Pracovník KC
Dátum: 10.5.2022

Poskytovateľ: EDUKOS o.z., KC Dolný Kubín
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 12.5.2022

Poskytovateľ: Mesto Myjava
Pracovná pozícia: Odborný pracovník KC
Dátum: 16.5.2022

Poskytovateľ: OZ V.I.A.C., KC Námestovo
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 3.5.2022

Poskytovateľ: Vaša charita, n. o. – NDC Lučenec
Pracovná pozícia: Pracovník NDC
Dátum: 29.4.2022

Poskytovateľ: OZ KreDO – Ľubotice
Pracovná pozícia: Pracovník NSSDR
Dátum: 22.4.2022

Poskytovateľ: Mesto Dobšiná
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 26.4.2022

Poskytovateľ: Mesto Čierna nad Tisou
Pracovná pozícia: Odborný garant KC
Dátum: 14.4.2022

Poskytovateľ: Človek v ohrození, n .o. – KC Plavecký Štvrtok
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: dlhodobo uvoľnené

Poskytovateľ: OZ Familiaris – Svit
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 20.4.2022

Poskytovateľ: Mesto Myjava
Pracovná pozícia: Pracovník KC
Dátum: 29.4.2022

Poskytovateľ: Mesto Poltár
Pracovná pozícia: Odborný garant KC a Komunitný pracovník KC
Dátum: 21.4.2022

Poskytovateľ: NSSDR Centrum Pomoci človeku Piešťany – Piešťany
Pracovná pozícia: Pracovník NSSDR
Dátum: 11.4.2022

Poskytovateľ: Inštitút pre sociálny rozvoj a ďalšie vzdelávanie – Sedliacka Dubová
Pracovná pozícia: Odborný pracovník KC, pracovník KC a komunitný pracovník KC
Dátum: 25.4.2022

Poskytovateľ: Obec Bátovce
Pracovná pozícia: Pracovník KC a Komunitný pracovník KC
Dátum: 29.3.2022

Poskytovateľ: Mesto Hanušovce nad Topľou
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 29.3.2022

Poskytovateľ: Mesto Myjava
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 24.3.2022

Poskytovateľ: Mesto Poltár
Pracovná pozícia: Odborný garant KC, Odborný pracovník KC, Pracovník KC, Komunitný pracovník KC
Dátum: 28.3.2022

Poskytovateľ: OZ Familiaris – Svit
Pracovná pozícia: Pracovník KC a Komunitný pracovník KC
Dátum: 28.3.2022

Poskytovateľ: Obec Úbrež
Pracovná pozícia: Odborný grant KC – zastupovanie počas PN a Odborný pracovník KC – zastupovanie počas PN
Dátum: 18.3.2022

Poskytovateľ: OZ Klub rómskych aktivistov na SR
Pracovná pozícia: Odborný pracovník KC a Komunitný pracovník KC
Dátum: 15.3.2022

Poskytovateľ: Obec Ulič
Pracovná pozícia: Pracovník KC – zastupovanie počas materskej dovolenky
Dátum: 17.3.2022

Poskytovateľ: OZ Láčho Drom – KC Kokava nad Rimavicou
Pracovná pozícia: Pracovník KC
Dátum: 1.3.2022

Poskytovateľ: Mesto Lučenec
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 25.2.2022

Poskytovateľ: Mesto Prešov
Pracovná pozícia: Odborný pracovník KC, Pracovník KC a Komunitný pracovník KC
Dátum: 21.2.2022

Poskytovateľ: Trnavská arcidiecézna charita – NSSDR Piešťany
Pracovná pozícia: Odborný pracovník NSSDR
Dátum: 21.2.2022

Poskytovateľ: OZ Familiaris – Svit
Pracovná pozícia: Pracovník KC
Dátum: 18.2.2022

Poskytovateľ: Obec Rankovce
Pracovná pozícia: Odborný garant KC
Dátum: 14.2.2022

Poskytovateľ: NSSDR KreDO – Ľubotice
Pracovná pozícia: Odborný garant NSSDR
Dátum: 7.2.2022

Poskytovateľ: Trnavská arcidiecézna charita – NSSDR Piešťany
Pracovná pozícia: Odborný pracovník NSSDR
Dátum: 1.2.2022

Poskytovateľ: Mesto Lučenec
Pracovná pozícia: Odborný grant KC – zástup počas MD
Dátum: 8.2.2022

Poskytovateľ: Rómsky Inštitút – Roma Institute, n. o.
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 11.2.2022

Poskytovateľ: Mesto Banská Štiavnica
Pracovná pozícia: Odborný pracovník KC
Dátum: 16.2.2022

Poskytovateľ: Človek v ohrození n. o. – KC Plavecký Štvrtok
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 28.1.2022

Poskytovateľ: Mesto Hanušovce nad Topľou
Pracovná pozícia: Pracovník KC – zástup počas dlhodobej PN a následne MD
Dátum: 31.1.2022

Poskytovateľ: KC sedliacka Dubová
Pracovná pozícia: Pracovník KC – zástup počas dlhodobej PN
Dátum: 31.1.2022

Poskytovateľ: OZ Šanca pre Dražice, KC Vrbovce
Pracovná pozícia: Odborný pracovník KC, Odborný garant KC
Dátum: 20.1.2022

Poskytovateľ: OZ TENENET, KC Jánovce
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC, Pracovník KC
Dátum: 14.1.2022

Poskytovateľ: OZ Láčho Drom – KC Kokava nad Rimavicou
Pracovná pozícia: Odborný pracovník KC
Dátum: 27.1.2022


 

Archív výberových konaní