Domov » Aktuality » Nezaradené » Odporúčanie poskytovateľom KC/NDC/NSSDR

Odporúčanie poskytovateľom KC/NDC/NSSDR

Publikované utorok, 10 marca 2020

V súvislosti so zamedzením šírenia ochorenia koronavírusom (COVID-19, SARS-CoV) odporúčame poskytovateľom KC/NDC/NSSDR:

  • vyhnúť sa organizovaniu skupinových/komunitných aktivít, rovnako sa zúčastňovali návštev hromadných a iných verejných podujatí a miest s väčším počtom ľudí;
  • zvýšiť hygienické opatrenia v priestoroch KC/NDC/NSSDR na dennej báze;
  • zvážiť organizovanie výberových konaní na jednotlivé pracovné pozície za účasti zástupcu IA MPSVR SR. V prípade nedodržania zmluvných podmienok medzi poskytovateľom a IA MPSVR SR týkajúcich sa obsadzovania pp. na jednotlivé pracovné pozície (najmä čl. 5 Zmluvy o spolupráci), kontaktujte IA MPSVR SR so žiadosťou o predĺženie termínu obsadenia pracovných pozícií v KC/NDC/NSSDR;

Vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácii Ministerstvo zdravotníctva SR a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vydávajú nasledovný odporúčaný postup pre poskytovateľov sociálnych služieb v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom (COVID-19, SARS-CoV): https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/mz-sr-mpsvr-sr-socialne-sluzby.pdf