Domov » Aktuality » Oznámenia » Vyhodnotenie žiadostí o zapojenie sa – 4.kolo

Vyhodnotenie žiadostí o zapojenie sa – 4.kolo

Publikované pondelok, 3 augusta 2020

Dátum vyhlásenia kola: 10.6.2020

Dátum uzávierky kola: 7.7.2020

V rámci 4. kola boli celkovo písomne podané 2 žiadosti.

Neúspešní žiadatelia:

Z dôvodu nesplnenia podmienky doručenia povinných príloh k žiadosti na zapojenie sa do národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni boli obaja žiadatelia vyhodnotení ako neúspešní:

P. č. Kraj Poskytovateľ Druh SS1
1. Košický OZ SocioCentrum – Rožňava NSSDR
2. Prešovský Obec Kyjov KC