Domov » Aktuality » Oznámenia » Vyhodnotenie žiadostí o zapojenie sa – 5.kolo

Vyhodnotenie žiadostí o zapojenie sa – 5.kolo

Publikované piatok, 20 novembra 2020

Dátum vyhlásenia kola: 29.9.2020

Dátum uzávierky kola: 23.10.2020

V rámci 5. kola boli celkovo podané 2 žiadosti.

Úspešný žiadateľ:

P. č. Kraj Poskytovateľ Druh SS
1. Prešovský Obec Čirč KC

Neúspešný žiadateľ:

Z dôvodu nesplnenia podmienky doručenia povinných príloh k žiadosti na zapojenie sa do národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni bol žiadateľ vyhodnotený ako neúspešný:

P. č. Kraj Poskytovateľ Druh SS
1. Prešovský Obec Kyjov KC