Domov » Aktuality » Nezaradené » Zmeny vo vedení samospráv

Zmeny vo vedení samospráv

Publikované utorok, 8 novembra 2022

Verejní poskytovatelia sociálnych služieb zapojení do NP BOKKÚ,

v súvislosti s uskutočnenými voľbami do samosprávy si vás dovoľujeme v zmysle Článku 12 – Zmena zmluvy, bod 12.2 Zmluvy o spolupráci požiadať o zaslanie nasledujúcich dokumentov:

  • overenej fotokópie osvedčenia o zvolení za starostu/primátora;
  • overenej fotokópie uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia obecného/mestského zastupiteľstva;
  • overeného podpisového vzoru a prípadných splnomocnení.

Vzor podpisového vzoru

Vzor splnomocnenia

Ďakujeme za spoluprácu.

Tím NP BOKKÚ